بازدیدکنندگان سریر شبکه در نمایشگاه تجهیزات بیمارستانی

بازدید دانشگاه علوم پزشکی آبادان از غرفه سریر شبکه ویرا
بازدید شرکت بیمارستان سازی رس از غرفه سریر شبکه ویرا

بازدید دانشگاه علوم پزشکی آبادان از غرفه سریر شبکه ویرا

بازدید شرکت بیمارستان‌سازی رس از غرفه سریر شبکه ویرا

بازدید شرکت بیمارستان سازی انرژی سازه آبان از غرفه سریر شبکه
بازدید محترم پیمانکاران بیمارستان ساز ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر

بازدید شرکت بیمارستان سازی انرژی سازه آبان از غرفه سریر

بازدید پیمان‌کاران بیمارستان‌ساز ۴۰۰ تخت‌خوابی اسلام‌شهر

بازدید محترم عوامل دانشگاه علوم پزشکی اراک از غرفه سریر شبکه
بازدید محترم مهندس ذولفقاری مدیر عامل مجموعه تابان شهر از غرفه سریر شبکه

بازدید عوامل دانشگاه علوم پزشکی اراک از غرفه سریر شبکه

بازدید مهندس ذولفقاری مدیر عامل مجموعه تابان شهر

حضور عوامل شرکت کهربا تراشه از غرفه سریر شبکه
بازدید محترم رئیس بیمارستان شهید مدائن

حضور عوامل محترم شرکت کهربا تراشه از غرفه سریر شبکه

بازدید محترم رئیس بیمارستان شهید مدائن از سریر شبکه

سریر

سریر

تمامی محصولات

نمایش همه محصولات

سیستم پیجینگ

نمایش همه محصولات

سیستم های تلفنی

نمایش همه محصولات

ساعت مرکزی نمایشگر...

نمایش همه محصولات